Ilość produktów: 0

Wartość zamówienia: 0.00 PLN

Odstąpienie od umowy

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania

jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować firmę:

 

ASPIRACJA Katarzyna Brendel

Ruda Bugaj, ul. Jana Kazimierza 63

95-070 Aleksandrów Łódzki

tel.: 506-072-397,

e-mail: info@aspiracja.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub jako skan pisma załączony do wiadomości elektronicznej).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od

Państwa płatności w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które wynikają z wyboru przez Państwa innego rodzaju dostawy niż oferowanej przez nas najtańszej przesyłki), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez nas powiadomienia o odstąpieniu od umowy. Przy dokonywaniu zwrotu płatności stosujemy tę samą formę płatności, z jakiej skorzystali Państwo, dokonując pierwotnej płatności, chyba że wyraźnie ustalono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwu naliczone opłaty z tytułu zwrotu płatności.

2. Bezpośrednie koszty wysyłki zwrotnej towarów ponoszą Państwo

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

formularz ten należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres:

ASPIRACJA Katarzyna Brendel

Ruda Bugaj, ul. Jana Kazimierza 63

95-070 Aleksandrów Łódzki

tel.: 506-072-397,

e-mail: info@aspiracja.pl

Ja  niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zawartej w dniu …………………

Numer zamówienia:…………….

Nazwa zwracanego towaru, ilość, cena brutto:

1………………………………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………………………………….

3………………………………………………………………………………………………….

4………………………………………………………………………………………………….

Zwrot należności wpłaconej proszę dokonać na numer rachunku bankowego:

_ _ - _ _ _ _- _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

Nazwa banku: …………………………………….

 

Imię i nazwisko konsumenta

………………………………………………………………………………..

Adres konsumenta

………………………………………………………………………………..

……………………………………. ……………………………..

Podpis konsumenta Data

 

Jako konsument możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, możesz złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Podaj przy tym nasz adres poczty elektronicznej: info@aspiracja.pl